עסק פעיל ■ עסק בצמיחה ■ עסק בקשיים

אופטימיזציה לכל עסק קיים

בשונה מתוכנית עסקית זוהי תוכנית פרקטית המנתחת עסק קיים ומעניקה תמונת מצב אמיתית של העסק מול ההזדמנויות והפוטנציאל שלו.

דו"ח תוכנית מיטוב עסקי הינו שירות בלעדי של "גורן פתרונות עסקיים". התוכנית משרתת עסקים קיימים בלבד ונותנת להם כלי חשוב לצמיחה, לשינוי, להתחזקות ובמקרים מסויימים לבחינת כדאיות המשך העסק במתכונתו הנוכחית.

הדו"ח יכלול המלצות פרקטיות הניתנות ליישום באופן מיידי (הרבה מהם ללא הקצאת תקציבים, פשוט ייעול!) עבור הרבדים השונים הפועלים בעסק על מנת להביאו למקום טוב יותר.

מומחי "גורן פתרונות עסקיים" יבצעו אבחון מעמיק לגבי פעילות העסק ויאתרו את נקודות החוזק והחולשה של העסק כמו גם את האיומים וההזדמנויות (SWOT) ויגישו על בסיס הניתוח תוכנית מיטוב עסקי אשר תואם את אופי העסק.

הייעוץ ניתן ע"י שלומי גורן יועץ עסקי בכיר ומנכ"ל החברה

 • לקוחותינו גייסו כ- 60 מליון ש"ח בשנתיים 
 • לקוחותינו הגדילו מחזורי מכירה והתרחבו

דו"ח תוכנית המיטוב העסקי יכלול את הנושאים הבאים:

 • תקציר – תמונה תמציתית של המצב הקיים בעסק היום.
 • בחינת מטרות ויעדים לטווח הקרוב והרחוק. רענונם והגדרתם לפי הצורך.
 • ניתוח SWOT – חוזקות, חולשות, איומים והזדמנויות של העסק, עכשווי ועתידי.
 • ניתוח המודל העסקי, הטמעתו בכלי דינמי ושיפורו על ידי הרצת נתונים עדכנית.
 • בחינת הוצאות תפעול ועלויות ישירות אל מול ההכנסות הקיימות ופוטנציאל ההכנסות העתידיות.
 • בדיקה והכוונה לעבודה נכונה עם תזרים המזומנים.
 • בדיקת צורך בגיוס ממקורות מימון והכוונה.
 • בחינת שיפור תהליכים וזיהוי סיכונים תפעוליים בעסק.
 • המלצות לייעול בניהול זמן, שירותי מיקור חוץ מתאימים.
 • בחינת הצורך לפיתוח העסקי בארץ ובחו"ל.
 • השוואת נתונים ופערים לתוכנית העסקית המקורית (אם יש) של העסק.