המטרה של תקציר מנהלים היא להרשים את הקורא ולעורר את הסקרנות והרצון שלו ללמוד עוד על המיזם עד שבסופו של דבר
יזמין אתכם לפגישה או יבקש מכם עוד חומר.

תקציר מנהלים עמוד אחד One Pager

דוגמה ויזואלית לתקציר ONE PAGER

בדרך כלל תקציר המנהלים הוא החשיפה הראשונה של המיזם שלכם בפני המשקיע הפוטנציאלי ו/או השותף האסטרטגי שאתם רוצים לעניין.

היופי כן קובע

כמו כל דבר בחיים ההתרשמות הראשונית היא קריטית והמראה החיצוני של תמצית מנהלים כן קובע. לכן חשוב שבתקציר המנהלים יהיו המרכיבים הבאים:

1. עיצוב גרפי מרשים;
2. סיכום קצר של התכנית העסקית בכללותה;
3. מידע אמין ומדויק שנדלה ממקורות מהימנים ונאסף על-ידי חקר שוק.

פתוח לפרשנות

כמו כל דבר בארץ, גם הפורמט של תקציר המנהלים פתוח לפרשנות: יש כאלה החושבים שצורתו חייבת להיות תמציתית וטלגרפית ואחרים הדוגלים בתפיסה מפרטת יותר. בין כך ובין כדאי שיופיעו בו המרכיבים הבאים:

• רקע קצר;
• ביקושי השוק, והפיתרון הייחודי שאתם מציעים;
• חקר שוק קצר בנקודות;
• פרטים ביוגראפיים על היזמים;
• מבזק על צפי פיננסי;
• קצת על הגיוס הדרוש.

אותה גברת בשינוי אדרת

תמצית מנהלים אינו חייב להיות תקצירי במהותו. תקצירים יכולים לכסות מעמוד אחד עד חמישה, ובהתאם לכך רמת הפירוט שלהם.

כמו כן תקצירים נבדלים ביניהם באורכם:
• עמוד אחד – One Pager. נועד למשלוח בדוא"ל למשקיעים פוטנציאלים ולקרנות על מנת לקבוע איתם פגישה;
• שני עמודים – Two Pager. נועד למטרה זהה אבל ביתר פירוט;
• 3-5 עמודים – כאשר אין מנוס מהוספת פרטים אבל עדיין דרך ההגשה היא בתמציתיות;
• מעל 5 עמודים – למעשה זאת תכנית עסקית מקוצרת.

כמו קטר לפני הקרונות

לסיכום, תקציר המנהלים הוא החשיפה הראשונה של המיזם שלכם בפני משקיעים פוטנציאליים ו/או שותפים אסטרטגיים, ולכן מופיעים בו בצורה מבזקית הנושאים העיקריים שמפורטים אחר כך בהרחבה בתכנית העסקית.

תקציר מנהלים בעברית / באנגלית? דף אחד או שניים?

חשוב לחקור מראש למי אתם שולחים, ואם הנמען מפרט דרישות או העדפות מיוחדות. למשל ישנן קרנות הון אשר מציגות דרישה לתבנית קבועה למשלוח המידע על החברה. ניתן למצוא מפרט זה באתרים שלהן.

המומחים של "גורן פתרונות עסקיים" יוכלו להמליץ בפניכם על התקציר המתאים לכם לפי המיזם והמשקיעים שאתם מכוונים אליהם או לתת לכם חוות דעת מקצועית על תקציר מנהלים שהכנתם.