סטארטאפ ישראלי בתחום האנרגיה הירוקה מציע טכנולוגייה חדשה להפקת מימן בכמות מסחרית מאצות נחלים. היזם יעקוב אדרעי (יאני), מצא דרך להגיע לתפוקה של מעל 60% מהמקסימום התיאורתי לעומת שאר המדענים בעולם שעומדים על 10%.

יאני מקבל הכרה ממדענים בכירים ושיתף פעולה עם מדענים בטכניון. לסטארטאפ יש פטנט והוכחת היתכנות של הטכנולוגייה.

חברת גורן ייעוץ עסקי המתמחה בהכנת תוכניות עסקיות לסטארטאפים התבקשה להפיק מסמך תוכנית עסקית מקצועית ומצגת למשקיעים.