RoboHold נוסדה על ידי ירון גביש והיא מספקת שירות המתנה למענה אנושי מול מרכזיות של ספקי שירות כגון: הכללית, הוט, מגדל, סלקום וכד׳.

 

״רובי״ יהיה העוזר האישי של המשתמש וימתין על הקו במקומו. הוא זה שיחייג עבורו לנותני השירות, יקיש במקומו את בחירתו בנתב השירות וימתין.